Ing. Gabriela Jurišová
Tel.: 038/5320 469, 0903 237 642, jurisova@stonline.sk
Ing. Gabriela Jurišová
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
038/5320469, 0903 237 642
Ing. Ján Juriš
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
038/5323051, 0907 742 849
EKONOMICKÉ A  PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO: ponúkame

~ pomoc pri zakladaní živnosti, obchodných spoločností

~ pomoc pri zavádzaní účtovníctva

~ prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo

~ pomoc pri spracovaní zmlúv a dohôd právneho charakteru

~ sprostredkovanie úverov pre podnikateľov