Ing. Gabriela Jurišová
Tel.: 038/5320 469, 0903 237 642, jurisova@stonline.sk
Ing. Gabriela Jurišová
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
038/5320469, 0903 237 642
Ing. Ján Juriš
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
038/5323051, 0907 742 849

Služby v oblasti ekonomiky a účtovníctva poskytujeme klientom od roku 1992 spolu s tímom pracovníkov. Našou snahou je dosiahnuť spokojnosť klienta s našimi službami. Ponúkame z našej strany maximálnu ústretovosť, diskrétnosť, flexibilitu, autorizovaný software, zaistenie prostredníctvom poisťovne a kvalitu, potvrdenú členstvom v Slovenskej komore certifikovaných účtovníkov. Našimi klientami sú živnostníci, malí a strední podnikatelia, menšie a stredné firmy - spoločnosti.


Služby v oblasti finančného poradenstva poskytujeme najmä občanom, vo forme sprostredkovania pôžičiek, pôžičkových kariet, hypo-pôžičky, nákupov na splátky a poradenstvo v oblasti poistenia osôb a majetku.