Ing. Gabriela Jurišová
Tel.: 038/5320 469, 0903 237 642, jurisova@stonline.sk
Ing. Gabriela Jurišová
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
038/5320469, 0903 237 642
Ing. Ján Juriš
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
038/5323051, 0907 742 849

VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA – spracovávame:

~ peňažný denník – zápis účtovných prípadov

~ pokladničná kniha – zápis príjmov a výdavkov

~ kniha pohľadávok a záväzkov – zoznam faktúr,
prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach

~ DPH – evidencia, vypracovanie daňového priznania

~ daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb