Ing. Gabriela Jurišová
Tel.: 038/5320 469, 0903 237 642, jurisova@stonline.sk
Ing. Gabriela Jurišová
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
038/5320469, 0903 237 642
Ing. Ján Juriš
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
038/5323051, 0907 742 849
MZDY A  PERSONALISTIKA – spracovávame:

~ pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov

~ výpočet miezd

~ zostavy výplatných pások, výplatné listiny, mzdové listy a  prehľad čerpania dovolenky

~ výkazy pre orgány sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a daňový úrad

~ ročné zúčtovanie miezd